آشنايي با كليد اتوماتيك اشنايدر

از كليدهاي اتوماتيك كمپكت جهت حفاظت مدارها و دستگاه ها در برابر جريان هاي اتصال كوتاه و اضافه بار استفاده مي شود. منظور از حفاظت اضافه بار در كليدها، كليدهايي است كه قابليت تنظيم رله حرارتي جهت تنظيم اضافه بار را مثل كليد اتوماتيك اشنايدر دارا هستند. هم چنين از اين كليدها به منظور پيش گيري از برق گرفتگي در صورت اتصال كوتاه بين فاز با بدنه هادي يا ارت (PE) و يا هادي حفاظتي – خنثي (PEN)، استفاده مي شود.

كليدهاي مغناطيسي (كنتاكتورها)

از اين دسته از از كليدها به منظور قطع و وصل، كنترل، فرمان مدار و … با توجه به نوع مصرف كننده بهره گرفته مي شود. به منظور آشنايي بيشتر با انواع و ويژگي هاي كنتاكتورهاي اشنايدر الكتريك اين جا كليك كنيد. جهت حفاظت در برابر اضافه بار مي توان از كنتاكتور به همراه رله حرارتي كليد اتوماتيك اشنايدر استفاده كرد. جهت حفاظت در برابر اتصال كوتاه نيز بايد همراه كنتاكتور در طرف ورودي (تغذيه) آن از فيوز يا كليدهاي خودكار استفاده نمود. همراه كنتاكتور مي توان از انواع رله ها مانند رله هاي كنترل ولتاژ (Overvoltage يا Undervoltage)، رله كنترل فاز و ساير رله هاي كمكي استفاده كرد.

كليد اتوماتيك اشنايدر

مدار حفاظت موتورهاي الكتريكي

به منظور حفاظت موتورهاي الكتريكي در مدار به ترتيب از تجهيزات زير استفاده مي شود:

۱- كليد جدا كننده زير بار مثل كليد گردان

۲- جهت حفاظت اتصال كوتاه نيز از فيوز استفاده مي شود كه اين فيوز بر اساس جريان نامي موتور طراحي مي شود و به روش راه اندازي موتور الكتريكي بستگي ندارد. ( مي توان كليد-فيوز را جاي گزين كليد گردان و فيوز نمود.)

۳- كنتاكتور جهت قطع و وصل و كنترل موتور

۴- از رله حرارتي كه به كنتاكتور وصل مي شود، به منظور حفاظت در برابر اضافه بار استفاده مي شود.

۵- رله كنترل فاز

رله حرارتي – مغناطيسي (كليد موتوري)

جاي گزين كليد جدا كننده زير بار، فيوز و رله حرارتي مي توان از كليدي كه همه ويژگي هاي اين قطعات را در خود دارد به نام كليد محافظ موتوري استفاده كرد كه اين كليد قابليت تنظيم دارد.

اين رله تركيبي از دو رله حرارتي و مغناطيسي است و مدار را در مقابل اضافه بار و اتصال كوتاه حفاظت مي كند. براي عملكرد اين رله معمولاً آن را روي جريان معيني تنظيم مي كنند (۱٫۵ تا ۱٫۸ برابر جريان نامي)، زماني كه جريان از حد تنظيم شده بيشتر شود عضو حرارتي عمل كرده و مدار را قطع مي كند. همچنين پخش مغناطيس اين رله در برابر اتصال كوتاه، به سرعت عمل نموده، مدار را قطع مي كند. كليد حرارتي مغناطيسي يا  كليد محافظ موتوري، موتور را در برابر دو جريان محافظت مي كند:

جريان حرارتي: جريان حرارتي جرياني است كه در شرايط اضافه بار (اعمال بار اضافه به موتور) كه موتور جريان بيشتري مي كشد و شروع به داغ شدن مي كند، به وجود مي آيد. جريان مغناطيسي: جرياني است كه در شرايط اتصال كوتاه بين دو فاز يا اتصال بدنه و فاز و يا اتصال فاز و نول به وجود مي آيد. اين جريان هم موجب داغ شدن موتور مي شود.

رله حرارتي يا بي متال

رله حرارتي يا بي متال جهت حفاظت مدارها در برابر اضافه بار (به ويژه موتورها) به كار مي رود. بي متال از دو فلز غير همجنس متصل به هم تشكيل مي شود كه اين دو فلز در مقابل حرارت ناشي از بار اضافي لحظه اي، تغيير شكل داده و باعث قطع مدار مي شوند.

رله حرارتي سه فاز معمولاً داراي سه كنتاكت قدرت براي عبور جريان اصلي به مصرف كننده و دو كنتاكت فرمان است. كنتاكت فرمان بسته كه با اعداد ۹۶-۹۵ نام گذاري مي شود، وظيفه قطع مدار فرمان در اضافه بار را به عهده دارد و كنتاكت فرمان باز كه با اعداد ۹۸-۹۷ نشان داده مي شود، جهت صدور آلارم و مطلع نمودن اپراتور از قطع شدن بي متال به كار مي رود.

بي متال ها قابليت كار در جريان هاي مختلف را دارند و جريان مجاز عبوري از اين تجهيزات را مي توان با پيچ تنظيمي كه بر روي آنها تعبيه شده است تغيير داد. در شرايطي كه بي متال براي حفاظت موتور به كار رود، جريان آن، بر روي جريان نامي موتور تنظيم مي شود. بي متال، توانايي محافظت موتور را در مقابل اضافه بار داراست.

روش اتصال در حالت سه فاز

يك قطع كننده حرارتي مناسب بايد داراي شرايط زير باشد:

۱- در بار نامي نبايد باعث قطع مدار شود.

۲- اگر جريان نامي عبوري به اندازه ۵% بيشتر از مقدار جريان تنظيم شده روي بي متال باشد، بي متال معمولاً در زماني بيشتر از ۲ ساعت مدار را قطع مي كند.

۳- اگر جريان عبوري به اندازه ۲۰% بيشتر از جريان تنظيم شده روي بي متال باشد، بي متال معمولاً در مدت زماني كمتر از ۲ ساعت مدار را قطع خواهد كرد.

۴- اگر جريان عبوري بيشتر از ۵۰% جريان تنظيم شده روي بي متال باشد، بي متال بايد در مدت زماني كمتر از ۲ دقيقه مدار را قطع كند.

اگر بي متال در مسير جريان فازي موتور قرار بگيرد، بايد جريان بي متال را بر روي جريان فاز موتور تنظيم كرد.

رله مغناطيسي

اين رله براي حفاظت ماشين هاي الكتريكي در مقابل اتصال كوتاه استفاده مي شود. رله مغناطيسي تشكيل شده است از يك هسته آهني ثابت و يك هسته متحرك و يك بوبين است. در صورتي كه اتصال كوتاهي در مدار رخ دهد، جريان عبوري از بوبين كليد اتوماتيك اشنايدر افزايش يافته باع مي شود هسته متحرك به هسته ثابت متصل شود و كنتاكت هاي بسته رله باز شده، در مدت زمان كوتاهي مدار قطع گردد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یازده − یازده =