لغات پزشکی زبان ترکی  معادل لغات به زبان فارسی
muayene معاینه
tedavi درمان
randevu almak وقت گرفتن
bekleme odası اتاق انتظار
acil اورژانس
klinik کلینیک
ambulans آمبولانس
reçete نسخه
nöbet شیفت
yoğun bakım servisi بخش مراقبت های ویژه
ameliyat عمل
ameliyathane اتاق عمل
cerrah جراح
doktor دکتر
️hemşire پرستار
️yarabandı چسب زخم
ardım kutusu جعبه کمک های اولیه
kan gurubu گروه خونی
ağrı keseci مسکن
hap قرص
ilaç دارو
öksürük şurubu شربت سرفه
uyku hapı قرص خواب
iğne آمپول
antibiyotik آنتی بیوتیک
Aspirin آسپرین
serum سرم
hastane بیمارستان
akıl hastenesi تیمارستان
eczane داروخانه