برگه سفید امضا در قرارداد بازاریابی

برگه سفید امضا در قرارداد بازاریابی
برگه‌های سفید امضا در روابط بین کارگر و کارفرما اهمیت بالایی دارد و در بسیاری از روابط کاری، کارگر به کارفرما برگه سفید امضا می دهد و کارفرما نیز آن را قبول می کند. ارائه برگه سفید امضا تا حد زیادی به اعتماد طرفین نسبت به هم بستگی دارد. در قراردادهای بازاریابی نیز تبادل برگه‌های سفید امضا به وفور انجام می‌شود و بازاریاب بدون آن که متن قراردادی را با کارفرما تنظیم کند، اقدام به امضا آن می‌کند. در واقع قرارداد بدون تهیه پیش‌نویس و درج مفاد آن بین کارفرما و بازاریابان صورت می‌گیرد.

در واقع شخص بازاریاب بدون آن که از شرایط و مفاد قرارداد آگاه باشد، اقدام به امضای آن می کند و در نهایت باید در برابر عواقب آن پاسخگو باشد. امضا قرارداد بدون اطلاع و آگاهی از شرایط و مفاد آن زمینه سوء استفاده را برای طرفین به وجود می‌آورد که کارفرما می‌توانند از انجام وظایف قانونی خود در قبال یکدیگر خودداری کنند.

برخی از کارفرمایان با دریافت برگه سفید امضا از کارگران از انجام وظایف خود مانند پرداخت حقوق و بیمه کردن کارگران امتناع می‌کنند و از این جهت می‌تواند مشکلات عدیده‌ای را برای طرف مقابل به وجود آورد. بنابراین در قراردادهای بازاریابی حتی الامکان به طرفین توصیه می‌شود که از انعقاد قرارداد سفید امضا خودداری کنند زیرا عواقب ناشی از کار برعهده آن‌ها خواهد بود.

قرارداد کار درصدی
قراردادهای بازاریابی انواع مختلفی دارد که یک از شناخته شده‌ترین آن‌ها، قرارداد کار درصدی است. این قرارداد زمانی استفاده خواهد شد که بازایاب بتواند بیشتر از ساعت کاری، فعالیت کند. در این قرارداد، شرح وظایفی برای بازاریاب در نظر گرفته می‌شود.

علاوه براین، کارفرما اعلام می‌کند که هرچقدر بازاریاب بتواند خارج از تعداد ساعت کاری، به فروش محصول و امورات مربوط به بازایابی بپردازد، درصد مشخصی از کار انجام شده به وی تعلق می‌گیرد. بنابراین در قرارداد بازاریابی نیز از شروط قرارداد کار استفاده می‌شود و طرفین باید مطابق با آن عمل کنند.

قرارداد کار پورسانتی
قرارداد کار پورسانتی شباهات زیادی به نوع قبلی قرارداد بازاریابی دارد. اصطلاح پورسانت، در میان صاحبان کسب و کار و عرف بازار، بسیار متداول است. هر چند در بیشتر مواقع این قرارداد را برای مواردی استفاده می‌کنند که دریافتی‌های بازاریاب، فقط محدود به پورسانت فعالیت‌های او می‌شود. در این نوع قرارداد به ازای ثبت سفارش و فروش محصول توسط بازاریاب، مبلغ بیشتری به عنوان پورسانت به وی تعلق خواهد گرفت.

شاید جالب باشد بخوانید :

شرایط مرخصی فرستادن در قرارداد با بازاریابان
در مورد موضوع مرخصی همواره بین کارگر و کارفرما اختلاف نظر وجود دارد. مرخصی فرستادن کارگران توسط کارفرما شرایطی دارد که باید درستی اجرا شود. در مواقعی پیش می‌آید که کارفرما اقدام به فرستادن مرخصی کارگران می کند. در این صورت باید تمام حقوق و دستمزد کارگران به صورت کامل پرداخت شود.

گفتنی است که در متن قرارداد بازاریابی به شرایط مرخصی رفتن بازاریابان اشاره می‌شود که البته نحوه و چگونگی استفاده بازاریاب از مرخصی معمولا به صورت توافقی تعیین می‌شود.

تعطیل کردن محل کار و به مرخصی فرستادن اجباری کارگران بدون پرداخت کردن حق و حقوق آن‌ها درست نیست و با قانون منطبق نیست. در واقع در این شرایط کارگران به درخواست کارفرما مرخصی گرفته‌اند و باید مزایا و دستمزد روز‌های کاری آن‌ها پرداخت شود. ماده ۶۹قانون کار در این زمینه بیان می‌کند: تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین می‌شود و در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما نظر اداره کار و امور اجتماعی محل لازم ‌الاجراء است.

مطابق ماده مذکور، مرخص باید با رضایت و توافق طرفین صورت گیرد در غیر این صورت اگر کارگر به درخواست کارفرما به مرخصی برود، از اصل مرخصی‌های کاری آن‌ها کمی نمی‌شود و علاوه بر آن باید دستمزد و حقوق کارگران در روز‌های مرخصی محاسبه و پرداخت شود.

در مورد کار‌های پیوسته و تمامی کار‌هایی که همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روز‌های کار را اقتضا می‌کنند،‌ کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال برای سال بعد تنظیم و پس از تایید شورای اسلامی کار یا‌ انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام کنید.

لازم به ذکر است که نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آن‌ها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا ‌نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد.

قانون کار https://ghanoonekar.com/

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سیزده + سه =