بهترین بیمه عمر را چگونه انتخاب کنیم؟

یکی از مهمترین گزینه های سرمایه گذاری در سال های اخیر خرید بیمه عمر بوده که در کنار پوشش های بیمه ای سرمایه گذاری قابل توجهی را برای همه ما به همراه دارد. شرکت های بیمه طرح های مختلفی را برای بیمه گذاران ارائه می نمایند که به علت تنوع در پوشش ها و طرح های مختلف بیمه ای انتخاب بهترین گزینه در بین انواع بیمه عمر می تواند کمک شایانی به بیمه گذاران داشته باشد.

از این رو می خواهیم نگاه کلی به پوشش ها و سود دهی شرکت های بیمه داشته باشیم :

بهترین بیمه های عمر از نظر پوشش های بیمه ای

بالاترین پوشش سرمایه فوت در بیمه عمر

بالاترین پوشش امراض خاص در بیمه های عمر

  • بیمه عمر کارافرین برای ۲۹ بیماری تا سقف ۱ میلیارد تومان
  • بیمه عمر سامان برای ۳۲ بیماری تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان
  • بیمه عمر خاورمیانه ۱۸ بیماری هر بیماری تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان و ارائه پوشش جدا برای سرطان تا سقف ۳۴۸ میلیون تومان

سایر شرکت های بیمه ۵ بیماری را تحت پوشش قرار می دهند.

بهترین بیمه عمر از نظر پرداخت مستمری

در بین شرکت های بیمه تنها دو شرکت پوشش مستمری دارند، از جمله بیمه عمر خاورمیانه و بیمه عمر سامان

  • مستمری مادام العمر بیمه عمر خاورمیانه تا سن ۱۰۰ سالگی
  • مستمری بیمه عمر سامان به مدت ۱۵ سال

ارائه پوشش درمان تکمیلی

همه شرکت های بیمه پوشش هزینه پزشکی برای بستری و جراحی را دارند ولی بیمه عمر پاسارگاد بر اساس سرمایه اندوخته بیمه نامه می توانید پوشش بیمه تکمیلی از شرکت SOS را داشته باشید.

بالاترین سود بیمه عمر

میزان سود مشارکت بیمه عمر شرکت های بیمه در سال های اخیر به ترتیب زیر می باشد:

  • سود سال ۱۳۹۹ بیمه عمر خاورمیانه به میزان ۸۳ درصد
  • سود سال ۱۳۹۸ بیمه عمر سامان به میزان ۴۵ درصد

 خرید بیمه عمر

برای خرید بیمه عمر می توانید مشاوره قبل از خرید بیمه عمر را با مقایسه جداول بیمه های عمر شرکت های مختلف را به کمک کارشناسان بیمه عمر بیمه تایم انجام داده و بهترین بیمه عمر را انتخاب و خریداری نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.