مرور رده

تحصیل

مدریت زمان در آزمون pte

مدریت زمان در آزمون pte یکی از بخش ها مهمی است تاثیر بسیاری در نتیجه آن دارد.در برخی از سوالات این آزمون مدت زمان آن در مقابل نوشته شده است و لازم نیست شما…