دستکشی که نسبت به الکل مقاوم است

دستکشها انواع مختلفی دارند. این وسیله از دست ما محافظت می کند. حال با توجه به این که چه کاری می خواهیم انجام دهیم باید از دستکش مناسب همان کار استفاده شود. یکی از کاربردهای مهم این وسیله در پزشکی است. در پزشکی چند مدل دستکش وجود دارد که زیاد استفاده می شود. یکی از این دستکشها که می خواهیم در باره اش صحبت کنیم دستکشی است یک بار مصرف که نسبت به الکل مقاومت دارد. این مقاومت اجازه این را می دهد که در محیط های آلوده پزشکی که باید از الکل و ضدعفونی کننده ها استفاده نمود از آن استفاده کرد. این دستکش را شاید دیده باشید. حتی اگر پزشک هم نیستید احتمالا در زمان کرونا این دستکشها را دیده باشید. کرونا ما را با خیلی از وسایل پزشکی متداول در آن حرفه چون دستکشها به خوبی آشنا نمود.

نام آن دستکش نیتریل است. نامی که پزشکان به خوبی با آن آشنا هستند و با آن کار می کنند. این دستکش به دلیل مقاومتش نسبت به الکل به خصوص در محیط های آزمایش گاهی زیاد استفاده می شود. محیط آزمایشگاه جوری است که کارشناسی که روی نمونه ها کار می کند باید حتما از دستکشی مقاوم استفاده کند. دستکشی که هم نسبت به موادی چون ضد عفونی کننده ها مقاوم باشد. و هم نسبت به آلودگی های میکروبی و جوری باشد که این آلودگی ها توانایی رد شدن از آن را هرگز نداشته باشند. و این دستکش عالی از دستکشهای متداول و پیش تر ساخته شده لاتکس حرفه ای تر و بهتر است. و یکی از این برتری ها و آپشن هایی که به آن اضافه شده است همین واکنش ناپذیری است که نسبت به الکل و ترکیبات الکلی دارد.

کارشناسان آزمایشگاه با در دست داشتن نیتریل می تواند بدون نگرانی و با امنیت کامل کارش را پیش ببرد. می تواند بدون این که از آلودگی دستش نگران باشد کارش را با دقت انجام دهد. و حتی می تواند با مواد آزمایشی کار کند و نگران پاره شدن دستکشی که در دست دارد در اثر واکنش با مواد آزمایشگاهی نباشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.