موتورهای برشلس چیست

موتور براشلس یکی از انواع موتورهای اسکوتر برقی می باشد و مانند موتورهای معمولی از آرمیچر و آهنربا تشکیل شده اند.

اما در این نوع قسمت ثابت سیم پیچ بوده و آهنرباها قسمت چرخان را تشکیل میدهند و به دلیل اینکه سیم پیچ در این موتورها ثابتند برای چرخاندن سیم پیچ ها نیازی به شیار نیست.  همچنین تقسیم ولتاژ بین سیم پیچها توسط قسمت کنترل کننده سرعت (ESC) انجام میشود.  راه تشخیص سریع براشلس، مشاهده سیم های آن است.

موتور برشلس دارای سه سیم میباشد، در صورتی که موتورهای معمولی دو سیم دارند.

سیم اضافی موتور برشلس سیم فیدبک است و تغییر جای دو سیم دیگر باعث تغییر در جهت چرخش و برعکس شدن آن می‌شود. کارکرد براشلس در اسکوتر برقی شبیه به همه موتورها بوده و بر یک اصل استوار است.  دو یا چند میدان مغناطیسی تولید شده در استاتور و میدانی دیگر در روتور و درنهایت قانون لورنس که باعث چرخش خواهد شد.  اما در موتورهای براشلس سیم پیچ ثابتی داریم و نیروی مقابل ما هم سوپر مگنت‌های جایگزاری شده هستند (در دو نوع Outrunner و Inrunner ).

با توجه به ثابت بودن سیم پیچ‌ها نیاز به تقسیم ولتاژ پیدا می‌کنیم که esc یاکنترل کننده سرعت این کار رو انجام خواهد. نكته مهم این است که در تمام انواع موتورهاى براشلس چون جاروبک حذف شده پس قطعا سیم پیچ ثابت است. آهنربای دائمی همیشه نقش روتور را دارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.