همه چیز درباره بتن اکسپوز

بتن اکسپوز چیست؟

ﺑﺘﻦ اﮐﺴﭙﻮز ﯾﺎ همان ﺑﺘﻦ ﻧﻤﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺘﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ‌ﺷﻮد و روي آن با ماده دیگری ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دلیل ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻃﺮح اﺧﺘﻼط ﻣﻨﺎﺳﺐ‌ﺗﺮ دﻗﺖ کرد زﯾﺮا ﻧﻤﺎي نهایی ساختمان است.

پنل های بتن اکسپوز باعث زیبایی ساختمان ها شده و نماهایی جذابی را بوجود می‌آورند و روز به روز بیشتر مورد استقبال قرار می‌گیرند.  از بتن اکسپوز برای اولین بار در امریکا در نمای ساختمان استفاده شد.
ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ، ﺳﯿﻤﺎن، آب و ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑدﺳﺖ ﻣﯽ‌آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽ‌ﺷﻮند. به اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺨﺺ ﻃﺮح اﺧﺘﻼط می‌گویند ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮمول و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑدﺳﺖ می‌آید.

ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ داﺧﻞ ﺑﺘﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ آن ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. ﺷﺮکت‌های تولید کننده بتن اکسپوز (کارگشا، هنزا و … ) ﻃﺮح اﺧﺘﻼﻃ ‌های ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را دارﻧﺪ. در واقع می‌توان گفت ﻃﺮح اﺧﺘﻼﻃ وﯾﮋﮔﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﯿﻔﯿﺖ تایل‌های ﺑﺘﻦ اﮐﺴﭙﻮز اﺳﺖ.
ما در گروه بینا با طرح اختلاط مخصوص به خود توانسته‌ایم این عدد را به ۱۵۰۰ کیلوگرم در هر متر مربع برسانیم.
قالب مناسب، طرح اختلاط، افزودنی‌های بتن و اجرای صحیح کیفیت نهایی کار را مشخص می‌کند.

موارد استفاده بتن اکسپوز (بتن نما)

 • طراحی نمای داخلی و خارجی ساختمان
 • در ساخت تونل ها، پل ها، زیرگذرها
 • پوشش های حمل و نقل و جاده ای
 • استخر و بناهای آبی
 • بناها و پروژه‌های بزرگ
 • استفاده در صنعت سد سازی برای پوشش دیواره های سد
 • پارک و باغ‌ها

انواع بتن اکسپوز

 • بتن اکسپوز به صورت پانل‌های پیش ساخته
 • تولید بتن اکسپوز در محل پروژه (بتن درجا)

بتن اکسپوز می‌تواند به صورت پانل‌های پیش ساخته از قبل تولید شده باشد و در محل مورد نظر نصب شود و یا به صورت درجا ریخته شود که هر یک دارای مزایا و معایبی است.

بتن اکسپوز به صورت پانل‌های پیش ساخته

بتن اکسپوز پیش ساخته در کارخانه تولید شده و به محل موردنظر ارسال می‌شود. تمام مراحل تولید بتن اکسپوز پیش ساخته در کارخانه موردنظر با قالب‌های آماده و استاندارد انجام می‌شود. اما در بعضی از موارد مانند بتن اکسپوز گروه بینا قابلیت شخصی سازی قالب بتن نسبت به نیازهای پروژه وجود دارد.

استفاده از بتن اکسپوز در محل پروژه

این روش بیشتر در پروژه‌های بزرگ مانند پل‌های بزرگ شهری و ساختمان‌های دولتی کاربرد دارد. به دلیل این که حجم بتن مصرفی زیاد است و  امکان نماسازی هم وجود ندارد  تمام مراحل تولید بتن اکسپوز مانند بتن ریزی و … در محل انجام پروژه انجام می‌شود.

 

ویژگی‌های بتن اکسپوز

 •  مقاوم در برابر حریق
 • مقاوم در برابر یخ زدگی
 •  رنگ پذیری بالا
 • عایق حرارتی
 • عایق صوتی
 • متناسب با محیط زیست
 • قابلیت شکل‌پذیری بالا
 • وزن کمتر نسبت به سایر مصالح ساختمانی
 • امکان کار در تمام فصل های سال

راهنمای جامع خرید بتن اکسپوز

مواردی که برای خرید بتن اکسپوز بهتر است بدانید و به آن‌ها توجه کنید.

۱-ابعاد بتن اکسپوز

ابعاد استاندارد تایل بتن اکسپوز در دو دسته ابعاد مربع و ابعاد مستطیل است. با توجه به زیبایی شناسی طرح، طرح و عرض دیوار، تناسب چیدمان سقف و کف با دیوار می‌توان ابعاد متناسب را انتخاب کرد.

۲- روش نصب بتن اکسپوز 

عوامل مختلفی در تعیین روش نصب تایل‌های بتن اکسپوز تاثیر گذارند. مانند: ایمنی، جنس دیوار، محدودیت‌های فضای نصب، ابعاد دیوار و … که باید در مرحله خرید مورد بررسی قرار بگیرند تا کارفرما با آگاهی کامل در مرحله خرید تصمیم گیری کند.

۳-کیفیت تایل

حتما به کیفیت تایل بتن اکسپوز از لحاظ  دوام و ماندگاری، تابیدگی و ناشاقولی، زیبایی بصری و سهولت نصب دقت داشته باشید.

۴- قیمت بتن اکسپوز

قطعا یکی از مهمترین فاکتورهای تاثیر گذار در مرحله خرید بتن اکسپوز قیمت آن است. عوامل زیادی در مشخص کردن قیمت تاثیر می‌گذارند مانند : رعایت اصول حرفه ای در تولید، روش‌های مختلف تولید تایل بتن اکسپوز، نوع قالب و کیورینگ مناسب

روش‌های اجرا و نصب بتن اکسپوز

اطلاع از روش‌های نصب و اجرای متریال‌های دکوراسیون داخلی از جمله بتن اکسپوز یکی از مهمترین عواملی است که در مرحله طراحی و خرید می‌تواند به طراح یا کارفرما کمک کند تا با آگاهی کامل انتخاب کنند. در صورتی که در مرحله خرید بتن اکسپوز هستید حتما این قسمت را دقیق تر مطالعه کنید.

روش‌های نصب بتن اکسپوز

روش‌های نصب تایل بتن اکسپوز به دو دسته نصب خشک و نصب دوغابی تقسیم می‌شود.

۱- نصب تایل بتن اکسپوز به روش دوغابی

در این روش نصب تایل‌های بتن اکسپوز مانند سنگ نما با استفاده از دوغاب ماسه و سیمان نصب می‌شوند که ابتدا با شکاف هایی که پشت تایل ایجاد می‌شود یا با استفاده از مفتول‌هایی که از پشت تایل بیرون زده است با استفاده از سیم اسکوپ یا ادوات اسکوپ، اسکوپ را در تایل ایجاد کرده و پس از چیدن تعدادی در کنار هم پشت آن را دوغاب می‌ریزیم که ضخامت دوغاب می‌بایست حداقل ۳cm و حداکثر ۵cm باشد.

دوغاب شامل ماسه، سیمان سیاه، سفید و چسب بتن و آب است. در این روش مقداری نم دوغاب از نمای تایل بیرون می‌زند و باعث دو رنگی در نمای تایل بتن اکسپوز می‌شود در صورتی که بخواهید این دو رنگی را به حداقل برساند و نمای تایل بتن اکسپوز یکنواخت تر باشد بهتر است از سیمان سفید استفاده شود.

۲-نصب تایل بتن اکسپوز به روش نصب خشک

پرکاربردترین شیوه های نصب بتن اکسپوز به صورت خشک عبارتند از:

نصب تایل بتن اکسپوز با استفاده از زیرسازی فلزی و یراق آلات نصب (نبشی و پیچ)
نصب تایل بتن اکسپوز با استفاده از زیرسازی فلزی و پیچ کردن تایل به زیرسازی
نصب تایل بتن اکسپوز با استفاده از زیرسازی فلزی و چسب مگااستون
نصب تایل بتن اکسپوز با استفاده از زیرسازی فلزی و چسب مگااستون
نصب تایل بتن اکسپوز با استفاده از زیرسازی (دیوار نازک کاری شده ، آجری یا بتنی ) و پیچ
نصب تایل بتن اکسپوز با استفاده از زیرسازی (دیوار نازک کاری شده با هر متریالی ) و چسب کاشی

مراحل اجرایی پروژه های بتن اکسپوز در گروه بینا

ما در گروه بینا ابتدا طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت کاری پس از ثبت درخواست توسط شما از پروژه بازدید می‌کنیم. در صورتی که نقشه  Asbuilt موجود نباشد و به درخواست کارفرما نقشه  Asbuilt تهیه می‌شود. سپس براساس ابعاد تایل درخواستی از طرف کارفرما نقشه های shop Drawing تهیه می‌شود. پس از تایید نقشه‌های شاپ نما نقشه های اجرایی ، فاز۲ ، تهیه می‌شود و پس از تایید نقشه های اجرایی برنامه زمان بندی تهیه شده و عملیات نصب بر اساس نقشه های اجرایی برنامه زمان بندی و بر اساس اصول مهندسی انجام می شود.

تحویل بک پروژه در گروه بینا زمانی است که تمامی تعهدات خود را به صورت کامل به انجام رسانده باشیم. می‌توانید برای دریافت مشاوره درباره بتن اکسپوز با شرکت گروه بینا تماس بگیرید.

http://binnagroup.ir/product/expose-beton/

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.