مرور رده

سلامت

انواع تست کرونا

تست کرونا در محل نیز مانند هر آزمایش دیگری، با روش‌های مختلفی قابل انجام است. در ادامه دو نوع از معمول‌ترین تست‌های کرونا را برای شما بیان می‌کنیم. تست…