مرور رده

سلامت

درمان افسردگی

درمان افسردگی تهران وقتی درمان افسردگی مورد توجه باشد، به منبع درونی رنج توجه می شود. فرد خود را بخاطر مشکلات سرزنش می­کند و به طور مزمنی در برابر افسردگی…