مرور رده

سبک زندگی

تکنو چیست؟

موسیقی تنها زبان در جهان است که نیازی به ترجمه ندارد. در هر سبکی باشد، عاشقان آن کاملا متوجه موسیقی خواهند شد و لذت خواهند برد. از زمان های…

کمی تاریخ بخوانیم!

تاریخ معلم انسان هاست. ولتر میگه تاریخ مادر همه علوم و دانش بشری هست و کسانی که از تاریخ سر در نیارن، انسان های بی سوادی محسوب میشن. امروز میخوایم به سه…