مرور رده

سبک زندگی

مروارید شرق در مالزی

پینانگ؛ مقصدی پر رونق برای گردشگران پینانگ نام جزیره و ایالتی در کشور مالزی است که بسیاری آن را به نام (مروارید شرق) می‌شناسند. در خصوص جایگاه این ایالت…

کارشناسی ارشد بدون کنکور

ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور را شاید خیلی از دانشجویان اطلاعاتی درباره آن نداشته باشند. اینکه شما بتوانید ارشد بدون آزمون شرکت کنید و بتوانید دانشگاه…

سفرنامه ایتالیا – فلورانس

سفرنامه ایتالیا – فلورانس ؛ انگار این سیستم ریلی بندر ناپل به من حساسیت داشت. اون از اولش که کارکنانش اعتصاب کرده بودن و من مجبور شدم کلی راه رو پیاده برم…