پارافریزمقاله یا نقل قول

کلمه انگلیسی paraphrase در فارسی به معنی بازنویسی ، خلاصه نویسی ، نقل قول غیر مستقیم ، نوشتن مشابه ، سایه زنی ، نقل موضوعی و موارد مشابه است. از کلمات هم…

آموزش جوشکاری با اینورتر

اول از همه برای انجام جوشکاری باید ملزومات جوشکاری مانند سیم جوش و الکترود جوشکاری را برای خود تهیه کنید. جوشکاری آهن به معنی متصل کردن و جوش زدن دو قطعه…