مرور برچسب

امیکرون

چطور از امیکرون پیش گیری کنیم

این روزها خبر های امیکرون بسیار داغ است. با وجود خبرهایی که در مورد این که امیکرون بی خطر است منتشر شده است باز هم نگران هستیم که نکند این ویروس تازه به…

آیا امیکرون واقعا بی خطر است؟

ویروس امیکرون در دسته کوید نوزده جای دارد. ویروسی که با ظهور آن صحبت هایی در مورد پایان دوره کرونا نیز به میان آمد. و در کنار همه این ها بهداشت جهانی به طور…