مرور برچسب

بازی آنلاین

۲۰۲۲ سال انفجار بازی های آنلاین

دو سال گذشته، در پی مشکلات توسعه و بحران‌های مختلف، صنعت بازی چندان بازی جدیدی به خود ندیده است. با اینکه شاهد افزایش فروش و میزان بازی کردن ملت بودیم، اما…