مرور برچسب

تاریخچه موزیک

تاریخچه موسیقی

بی شک موسیقی از همان بدو خلقت انسان‌ها در طبیعت وجود داشته است. در آن زمان موسیقی چیزی نبوده جز صدای پرندگان، صدای جوی آب، صدای وزش باد از میان درختان و … که…