مرور برچسب

ترید

از معامله خوب به عالی

در این مقاله همانطور که از اسمش پیداست می خواهیم سطح کیفی ترید هایمان را افزایش دهیم .به عبارت بهتر از معامله خوب به عالی حرکت کنیم. حال شاید از خودتان…