مرور برچسب

تست ABR

تست ABR

تست ABR مخفف کلمه Auditory brainstem response به معنای پاسخ های شنیداری ساقه مغز می باشد. هدف این تست بررسی آستانه شنوایی از طریق ساقه مغز می باشد. همچنین…