مرور برچسب

خودباوری کودکان

۱۳ راه افزایش خودباوری کودکان

اعتماد به نفس به معنای آن است که شخص استعدادهای خود را بشناسد و سعی کند از آنها بهره برده و راه موفقیت را طی کند. اما این خودباوری از چه زمانی آغاز می شود؟…