مرور برچسب

روغن کمپرسور

روغن کمپرسور چیست؟

روغن کمپرسور بسیار متفاوت از روان کننده داخل ماشین های معمولی دیگر است – بنابراین، بهتر است فواصل نگهداری کمپرسور خود را طولانی نکنید و تغییرات روغن را به…