مرور برچسب

رونیکس

سیم چین رونیکس

سیم چین رونیکس انبر سیم چین رونیکس یک ابزار کاربردی است که برای بریدن و قطع کردن انواع سیم یا مفتول نرم و سخت استفاده می‌شود. سیم چین رونیکس در صنایع…