مرور برچسب

پزشکی

تزریق همزمان چند دارو به بیمار

گاها بیمارانی به بیمارستان می آیند که حال عمومی خیلی خوبی ندارند. و نیاز است که به طور همزمان چند دارو به آن ها تزریق شود. و برای این که به صورت ساده بخواهیم…

چند ویژگی جالب دستکشهای نیتریل

دستکش نیتریل یکی از دستکشهای بسیار حرفه ای است که به خصوص برای پزشکان کاربردهای گسترده و خیلی زیادی دارد. این دستکشها گویی پیشرفته لاتکسهایی هستند که پیشتر…

اهمیت دستکشهای لاتکس در پزشکی

حتما دیده اید که یک پزشک در حین معاینه بیمار دستکشی سفید رنگ و یا شیری رنگ به دست می کند. این دستکشها را در بیمارستان ها بیشتر دیده ایم. دندان پزشکان نیز در…