مرور برچسب

پیچ و مهره

انواع پیچ و مهره را بهتر بشناسید

انواع پیچ و مهره پیچ و مهره ها نوعی اتصال دهنده مکانیکی هستند که با رزوه های خارجی طراحی شده و مهره ای را ترکیب می کنند. از آنها برای محکم کردن یا محکم کردن…