مرور برچسب

کامپوزیت دندان، ونیر کامپوزیت دندان، کامپوزیت قیمت، قیمت کامپوزیت دندان

بستن فاصله بین دندانها با کامپوزیت

اگر بین دندان های جلویی خود فاصله دارید، ممکن است کاندیدای باندینگ دندان باشید. این روش کم تهاجمی می تواند فاصله بین دندان های شما را ببندد و لبخند شما را…

کامپوزیت دندان

آیا تا به حال لبخند خود را به دلیل تغییر رنگ، شکستگی یا کج بودن دندان ها پنهان کرده اید؟ تصمیم گیری بین راه حل های دندانپزشکی و درمان های بالقوه می تواند یک…