آخرین اخبار

ساخت سایت پزشکی

ویژگی‌های ساخت سایت پزشکی ساخت سایت پزشکی می‌تواند ویژگی‌های متعددی داشته باشد. توجه داشته باشید که هر چه کاربران به راحتی بتوانند از خدمات سایت پزشکی…

بازاریابی دیجیتال

هر گونه بازاریابی که از دستگاه های الکترونیکی برای انتقال پیام های تبلیغاتی و اندازه گیری تأثیر آن استفاده می کند بازاریابی دیجیتال نام دارد. در عمل…

تست ABR

تست ABR مخفف کلمه Auditory brainstem response به معنای پاسخ های شنیداری ساقه مغز می باشد. هدف این تست بررسی آستانه شنوایی از طریق ساقه مغز می باشد. همچنین…