آخرین اخبار

نحوه دریافت اقامت ترکیه

اخذ اقامت ترکیه و شرایط آن هر ساله متقاضیان زیادی قصد دارند اقامت ترکیه را بگیرند. کشور ترکیه نیز مانند هر کشور دیگری، شرایط و قوانین خاصی برای اعطای اقامت…

مطالب اتفاقی